Thứ Ba, 14 tháng 2, 2017

Bí quyết Thành lập và hoạt động Doanh Nghiệp CP nhanh

Công Ty CP là 1 dạng pháp nhân có TNHH, được ra đời và sống sót độc lập đối với các chủ thể sở hữu nó. Vốn của Công Ty được chia nhỏ thành những phần bằng nhau gọi là cổ phần và được cho ra đời kêu gọi đầu tư tham gia của các người đầu tư thuộc mọi thành phần kinh tế.

thành lập công ty cổ phần

Quá trình thành lập Công Ty cổ phần tại TP. Hà Nội bao gồm:

Bước 1: sẵn sàng hồ sơ

- Giấy để nghị đăng ký kinh doanh.
- Dự thảo điều lệ.
- danh sách cổ đông sáng lập (lưu ý các thông tin của các cổ đông phải ghi chính xác, cụ thể)
- Bản sao CMT của các cổ đông sáng lập còn hiệu lực;
- Nếu cổ đông là tổ chức thì phải có bản sao giấy chứng nhận, trừ trường hợp tổ chức triển khai là Bộ/UBND tỉnh, thành phố) & đi kèm giấy tờ xác nhận cá nhân, ra quyết định uỷ quyền của Người đại diện thay mặt theo uỷ quyền của tổ chức;
- Văn bản xác thực vốn pháp định của cơ quan, tổ chức triển khai có thẩm quyền (đối với Công Ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của lao lý phải có vốn pháp định).
- Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của Giám đốc/Tổng Giám đốc và/hoặc những cá nhân khác khớp ứng theo quy chế của luật pháp chuyên ngành.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Bộ hồ sơ rất đầy đủ sẽ được nộp tại Phòng ĐK buôn bán thuộc Sở kế hoạch & đầu tư.

Bước 3: Nhận kết quả & làm dấu

Bước 4: Khai báo thuế và đóng thuế môn bài

Chậm nhất là vào sau cùng của tháng mà Công Ty cổ phần được cấp chứng từ chứng nhận ĐK buôn bán thì Công Ty phải thực hiện nhiệm vụ về thuế chi tiết là thuế môn bài đối với nhà nước để thành lập.

Mức thuế môn bài được quy định chi tiết cụ thể so với vốn điều lệ của Công Ty ĐK khi thành thành lập Công Ty cổ phần.
sau khi nộp xong thuế môn bài, Công Ty cổ phần rất có thể thành lập kinh doanh.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét